نوشته‌ها

چرخ صندلی و اداری

چرخ صندلی اداری

کاستورها و چرخ صندلی اداری برای کاربردهای زیر 110 کیلوگرم طراحی شده اند. چرخ صندلی اداری ممکن است از پلاستیک لاستیک و غیره باشد.