نوشته‌ها

راهنمای مواد چرخ پلی یورتان

راهنمای مواد چرخ پلی یورتان

مواد چرخ پلی یورتان ترموپلاستیک
این نوع پلی یورتان به راحتی به صورت قالب گیری استفاده می شوند و به خاطر عدم تغییر درساختار مولکولی ، به راحتی قابل بازیابی هستند.
مواد چرخ پلی یورتان ترموست
این نوع پلی یورتان معمولا از دو متریال تشکیل شده است و با فرایندی روی آن یک ساختار مولکولی متفاوت تشکیل می شود و لذا با حرارت دادن به آن ها، قابل بازیابی نیستند.