آلیام چرخ با تخصص در علوم مهندسی و صنعت و برخورداری از علوم فنی در سطح کشورهای با تکنولوژی پیشرفته، برای رونق صنعت و اقتصاد گامی بزرگ در راستای برطرف نمودن نیازهای صنعت برداشته است. در این اقدام، چرخ های ثابت و گردان (کاستورهای صنعتی و نیمه صنعتی) مورد مطالعه و بررسی فنی وسیع قرار گرفته و پس از دستیابی به علوم فنی فعالیت خود را در این زمینه عملیاتی ساخته است.

شرکت آلیام گام های بزرگ دیگری را نیز برای آینده در زمینه های علمی- صنعتی در نظر گرفته و به پشتوانه ی دانش مهندسی و فنی خود رشد اقتصادی و صنعتی کشور را به طور وسیع دنبال می نماید.

به امید تحقق اهداف صنعتی و اقتصادی کشور