آلیام چرخ ثابت و گردان

محصولات

چرخ های ثابت و گردان

چرخ ثابت و گردان و ترمزدار

با کاربردهای متنوع

چرخ داربستی

انواع چرخ داربستی ثابت و گردان

با میله یا لوله عمودی اتصال

چرخ بیمارستانی

انواع چرخ بیمارستانی

برای انواع تخت های بیمارستان

چرخ مبلمان و زیریخچالی

انواع چرخ تخمه مرغی و زیریخچالی و مبلمان

برای اتصال به زیر یخچال

چرخ گاری

چرخ های سنگین گاری و چرخ دستی

با اندازه و ظرفیت های مختلف

چرخ های ویژه

چرخ های صنعتی فوق سنگین

 برای کاربردهای متفاوت

 • حداقل
 • چرخ وظیفه سبک
 • چرخ وظیفه سبک- متوسط
 • چرخ وظیفه متوسط
 • چرخ وظیفه سنگین
 • حداقل
 • 40
 • 130
 • 450
 • 1300
 • حداکثر
 • 130
 • 450
 • 1300
 • 2700
 • واحد
 • کیلوگرم
 • کیلوگرم
 • کیلوگرم
 • کیلوگرم

CASTER TYPES

انواع چرخ ثابت و گردان

CASTER TYPES

انواع جنس چرخ ثابت و گردان

CASTER TYPES

انواع چنس چرخ ثابت و گردان

CASTER TYPES

انواع چنس چرخ ثابت و گردان

آموزش

تولید چرخ ثابت و گردان

تولید چرخ ثابت وگردان به روش های متفاوتی صورت می پذیرد. چرخ چدنی کاربردهای سنگین صنعتی دارد برای تولید این نوع چرخ ، ابتدا باید قالب نظیر هسته چرخ آماده شود

چرخ چدنی در مقابل چرخ فولادی

در کلمات چرخ آهنی ( یا چرخ فولادی ) و چرخ چدنی  اختلاف زیاد است. چرخ چدنی در مقابل چرخ فولادی فورج شده .  در کل چدن و فولاد ، آلیاژهایی از آهن هستند.

صنعت چرخ دستی و انواع آن

در این شرایط اولین چیزی که برای پیشبرد کار لازم است، وجود یک چرخ دستی است. با استفاده از چرخ دستی می توان کالا را به مکان مورد نظر انتقال داد.

چرخ های ثابت و گردان  تقریباً در همه جا دیده می شوند، از صندلی های میز اداری گرفته تا کشتی سازی و از تخت بیمارستان تا کارخانه های خودروسازی و چرخ دستی های مسطح.